وی کلاب اسپانسر آریو شد

باشگاه بدنسازی وی کلاب اسپانسر آریو شد. وی کلاب از باشگاه های بزرگ و تجهیز شده ی ساری است.

این باشگاه در انتهای خیابان فرهنگ واقع شده است.